ĐÓNG

+86 0799-3673808
Châu Mỹ

Châu Mỹ


Dự án:trên:Tháp sấy, Tháp hấp thụ

:trên:Hộp nhỏ ngẫu nhiên và gốm


Drying tower, Absorption tower


Những trường hợp


Lúc nào của cô ấy cũng đã lâu đời, hãy liên lạc với chúng t ôi.
Email Us: cherry@nkchem.com
Đặt chúng ta: +86 0799-3673808
FOOTER_ADD: NO. 91, Anyuan West Street, Pingxiang, Jiangxi, China
Để cho tương lai và kinh doanh tốt hơn, Hãy bắt đầu ngay!