ĐÓNG

+86 0799-3673808
Reflux Still - 翻译中...

Tower Packing for Reflux Still


Packed distillation columns are filled or "packed" with a material that allows rising vapors to contact descending condensate. The more vapor liquid contact the better the separation. Packing material of construction should be compatible with the material being distilled.

Ứng dụng liên quanLúc nào của cô ấy cũng đã lâu đời, hãy liên lạc với chúng t ôi.
Email Us: cherry@nkchem.com
Đặt chúng ta: +86 0799-3673808
FOOTER_ADD: NO. 91, Anyuan West Street, Pingxiang, Jiangxi, China
Để cho tương lai và kinh doanh tốt hơn, Hãy bắt đầu ngay!