ĐÓNG

+86 0799-3673808
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng


Ceramic products - 翻译中...

Ceramic products - 翻译中...

Before the batch production of Ceramic Structured Packing, the sample production will be carried out first, and the appearance, performance and assembly will be tested. The batch production will start only after all the data are qualified. For the products with special requirements, especially the low iron content Ceramic Packing, the samples will be sent to the testing center for composition testing first before the mass production.

Metal products - 翻译中...

Metal products - 翻译中...

Only select qualified raw materials to ensure good quality and stable performance of Metal Column Packing. In addition to the routine quality inspection in the production process, 100% manual quality inspection is implemented again to fully ensure the product quality.

Plastic products - 翻译中...

Plastic products - 翻译中...

Mold testing before each production, regular cleaning mold, production process quality control, finished product sampling inspection, sampling inspection rate of 5%.

Tower internals series products - 翻译中...

Tower internals series products - 翻译中...

Confirming the drawings before production, and 100% quality inspection for finished products.

Lúc nào của cô ấy cũng đã lâu đời, hãy liên lạc với chúng t ôi.
Email Us: cherry@nkchem.com
Đặt chúng ta: +86 0799-3673808
FOOTER_ADD: NO. 91, Anyuan West Street, Pingxiang, Jiangxi, China
Để cho tương lai và kinh doanh tốt hơn, Hãy bắt đầu ngay!