ĐÓNG

+86 0799-3673808
Fujian Sangrang (Group) Co., Lt.

Fujian Sangrang (Group) Co., Lt.


Project: Wasng Benzene Tower, Ammononien Tower và Desulfuritấm Tower

: Metal structure pack, gốm để làm ngẫu nhiên đường sứ


Washing Benzene Tower, Ammonia Tower and Desulfurization tower


Những trường hợp


Lúc nào của cô ấy cũng đã lâu đời, hãy liên lạc với chúng t ôi.
Email Us: cherry@nkchem.com
Đặt chúng ta: +86 0799-3673808
FOOTER_ADD: NO. 91, Anyuan West Street, Pingxiang, Jiangxi, China
Để cho tương lai và kinh doanh tốt hơn, Hãy bắt đầu ngay!