ĐÓNG

+86 0799-3673808
Về Nairobi

Về Nairobi


Giám đốc Naike Chemical đã được thành lập từ một nhóm của nhiều nhà máy đã tồn tại kể từ 1973. Ngày nay, Naike hóa chất đang phát triển thành nhà sản xuất hàng đầu của hãng thuốc chuyển nhượng hàng loạt, bộ phận bên trong Colum.Dựa trên đội kỹ thuật cao cấp và có kinh nghiệm để cung cấp các sản phẩm vận chuyển hàng loạt mới nhấtBa-rô-bốt, Naike trồng tới cách truyền thống truyền bạn tới thế giới.


Lúc nào của cô ấy cũng đã lâu đời, hãy liên lạc với chúng t ôi.
Email Us: cherry@nkchem.com
Đặt chúng ta: +86 0799-3673808
FOOTER_ADD: NO. 91, Anyuan West Street, Pingxiang, Jiangxi, China
Để cho tương lai và kinh doanh tốt hơn, Hãy bắt đầu ngay!